Mera Winstrup!

Winstrupaffischer


 Ytterligare undersökningar av biskop Peder Winstrup har nu resulterat i två utställningar om honom och hans tid - båda i Lund.

På Historiska museet finns Peder Winstrup - mannen och mumien som berättar inte bara om biskopen utan också om hans samtid. Denna utställning kans ses till och med 7 januari 2018.

I växthusen i Botan visas en liten specialutställning på temat Winstrups växter. Den är tillgänglig fram till 17 september i år.

Missa dem inte - båda utatällningarna är klart sevärda!