Konsten på Peder Winstrups tid

Winstruptavla3


Peder Winstrup, den siste danske och den förste svenske biskopen i Lund och tillika den som väckte tanken på ett universitet i Lund, uppmärksammas förstås i universitetets 350-årsjubileum. En utställning om konsten i hans tid visas nu på Lunds universitets historiska museum.
 

Winstruptavla1Lars-Göran OredssonUtställningen omfattar 20 målningar och 11 grafiska blad från 1600-talet ur universitetets konstsamling och har komponerats av dess avgående intendent Lars-Göran Oredssson.  Bouppteckningen efter Winstrup upptar 41 målningar, varav ”9 Store Contrafeijer”, men konstnärsnamn och motiv nämns inte.  Lars-Göran Oredsson berättar att det var vanligt på den tiden. Storleken och ramen, om den var påkostad, bestämde det värde som skulle tas upp för en målning.

Adeln och kyrkorna var av tradition de stora beställarna av konst. Men något skedde när borgarskapet på 1600-talet fick råd att smycka sina väggar. Formatet blev mindre – några monumentala målningar som i slott och kyrkor hade man inte plats för. Efterfrågan var stor och konstnärerna svarade. Det var framförallt holländsk konst som köptes och marknaden blomstrade. 1600-talet var ju en guldålder för Holland – under en tjugoårsperiod tillkom 1.4 miljoner målningar där.

Utställningen är representativ för vad som fanns i ett burget hem, till exempel hos familjen Winstrup. Några porträtt var givna – både den egna familjen, och den egna regenten. Bibliska motiv förstås – som till exempel Abraham Bloemaerts målning med ärkeängeln Rafael som ledsagar Tobias. Stilleben med dödsskallar, vissnande blommor och andra symboler för alltings förgänglighet. Rena landskapsmålningar var sällsynta men på utställningen finns ett verk av den nederländske målaren Gillis van Coninxloo, den nyskapande mästaren som ansågs vara den bäste landskapsmålaren i sin tid. Verket är en pärla i universitetets konstsamling och är en gåva av hovrättsnotarien och konstsamlaren Josef Palm från Jönköping.

Winstruptavla2

Den översta tavlan, Segerallegori, kan vara en Rubens. Svar väntas senare i vår. Den undre tavlan är Fantasilandskap, målad av Gillis van Coninxloo.

Utställningen har tillkommit med stöd av Crafoordska stiftelsen. Den pågår till den 26 februari.

 

Text: Solveig Ståhl, foto: Gunnar Menander

 

2017-01