logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Uncategorized

Kulturnatten: Om ”Skorstenarnas stad”

På Kulturnatten den 19 september sänder Kulturportal Lund ett föredrag om Skorstenarnas stad. Vid förra sekelskiftet var Lund nämligen en av Sveriges viktigaste industristäder. Under en knapp halvtimme bekantar vi oss med en stad, präglad av en mängd skorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en stor industristad, större än […]