logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Carl Georg Brunius

   Universitetet

brunius

Carl Georg Brunius blir 1824 Esaias Tegnérs efterträdare som professor i grekiska. Han utnämns 1847 till kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat i Lunds stift och blir samma år titulärprost. Sin mesta tid ägnade han till ”byggnadskonstens studium och utövande”. Brunius är känd för sin genomgripande renovering av Lunds domkyrka.

Läs mer om Brunius här.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André