logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Avloppssystem anläggs

  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén   Lund i årtal

Avlopp2

1887 
fattas beslut om anläggandet av ett avloppssystem i Lund. Det kommer att ta hela 1890-talet att lägga ner rören. Grävningsarbetena blir upptakten till lundaarkeologin, eftersom Kulturen samlar in de fynd som gjordes

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén