logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

Apoteket Svanen

apoteket_svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet.  Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898 – 99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis […]

Servoventilatorn – den moderna respiratorn

bjornjonson

Genom att utnyttja flödesreglering lyckas medicinforskaren Björn Jonson och kollegan Sven Ingelstedt 1971 skapa den nya tidens respirator. Apparaten, som fick namnet Servoventilatorn, blir ett genombrott för intensivvårdens uppbyggnad i världen.

Nytt på portalen

Hellsvik, Gun (1942-2016), jurist, moderat politiker

Ideon, Drottens kyrkoruin, ceremoni för nya svenskar och den elektriska fotbojan. Så kan Gun Hellsvik politiska gärning sammanfattas.Allt började i Ängelholm där hon växte upp. Så blev det Lund och juridikstudier, som lede till ett universitetslektorat i handelsrätt. Mellan studier och akademisk karriär tillkom maken Per och sonen Hampus. — Vi såg på tv om […]

  Publicerad 24 maj, 2020

Om kanalerna i Lund

Det fanns mer vatten i centrala Lund förr i världen. I sin bok Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen i Lund beskriver Hans Erlandsson bland annat hur det präglade det stora kvarteret norr om nuvarande Mårtenstorget, det som är avgränsat mot norr av Skomakargatan, mot öster av Kiliansgatan och mot väster av Svartbrödersgatan. På en […]

  Publicerad 17 maj, 2020

Rosengren, Patrik (1842-1895), handskmakare, fackföreningsman, agitator

Patrik Rosengren föddes i Lund där hans far arbetade som stenhuggare. Själv utbildade han sig till handskmakare som länge varit en hantverksspecialitet i Lund. Därefter gjorde han den klassiska gesällvandringen i Tyskland och Danmark. Där kom han inte bara i kontakt med andra arbetare i yrket utan också med nya idéer – att arbetare skulle […]

  Publicerad 10 maj, 2020

Axplock

Ryska huset – arkeologiska fynd

Tornstrukturer från tidig medeltid l januari är 2008 undersökte Kulturens arkeologer de kulturlager som bevarats under källaren till det Ryska huset, Stora Södergatan 29. De första tomtgränserna kan dateras till 1000-talet. Under senmedeltid bodde och arbetade en skomakare här och då fanns ett stenhus på tomten. Arbetena på fastigheten har fortsatt under 2008 och då […]

Stortorget

stortorg10

Under många år var Stortorget ett centrum för den lokala busstrafiken och biltrafiken som passerade torget var mycket tät. Sedan 1960-talet är det dock endast tillåtet för cyklar och nyttotrafik att passera torget. Platsen där Stortorget ligger har varit marknadsplats sedan 1000-talet. Under medeltiden såg torget annorlunda ut än idag. Det hade längre sträckning mot norr […]

Klosters Gjuteri och Reparationsverkstad

Sign

Klosters Gjuter grundas 1892 av bokhållaren Bror P Persson. Troligen får företaget sitt namn eftersom det ligger intill Sankt Peters Klosters socken. Detta kommer att bli Lunds tredje mekaniska verkstad med gjuteri. Klosters Gjuteri blir tyvärr ingen större framgång då det startas mitt under en konjuktursvacka. Sannolikt bidrar det också till de uteblivna framgångarna att […]

Populära ämnen