logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

Apoteket Svanen

apoteket_svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet.  Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898 – 99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis […]

Servoventilatorn – den moderna respiratorn

bjornjonson

Genom att utnyttja flödesreglering lyckas medicinforskaren Björn Jonson och kollegan Sven Ingelstedt 1971 skapa den nya tidens respirator. Apparaten, som fick namnet Servoventilatorn, blir ett genombrott för intensivvårdens uppbyggnad i världen.

Nytt på portalen

Hellsvik, Gun (1942-2016), jurist, moderat politiker

Ideon, Drottens kyrkoruin, ceremoni för nya svenskar och den elektriska fotbojan. Så kan Gun Hellsvik politiska gärning sammanfattas.Allt började i Ängelholm där hon växte upp. Så blev det Lund och juridikstudier, som lede till ett universitetslektorat i handelsrätt. Mellan studier och akademisk karriär tillkom maken Per och sonen Hampus. — Vi såg på tv om […]

  Publicerad 24 maj, 2020

Om kanalerna i Lund

Det fanns mer vatten i centrala Lund förr i världen. I sin bok Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen i Lund beskriver Hans Erlandsson bland annat hur det präglade det stora kvarteret norr om nuvarande Mårtenstorget, det som är avgränsat mot norr av Skomakargatan, mot öster av Kiliansgatan och mot väster av Svartbrödersgatan. På en […]

  Publicerad 17 maj, 2020

Rosengren, Patrik (1842-1895), handskmakare, fackföreningsman, agitator

Patrik Rosengren föddes i Lund där hans far arbetade som stenhuggare. Själv utbildade han sig till handskmakare som länge varit en hantverksspecialitet i Lund. Därefter gjorde han den klassiska gesällvandringen i Tyskland och Danmark. Där kom han inte bara i kontakt med andra arbetare i yrket utan också med nya idéer – att arbetare skulle […]

  Publicerad 10 maj, 2020

Axplock

Myntet

Myntet ortofoto 6

Kvarteret Myntet infattas av Stora Fiskaregatan, Grönegatan, Stålbrogtan, Västergatan och Nygatan. Belägg finns för att myntverket från 1300-talet intill nedläggningen på 1440-talet  låg i kvarterets nordöstra del.

Klostergatan

1661: det stræde, som gaar ud til S. Peders Closter. 1784: Closters gatan. Sedan  1800-talets början har namnformen varit den nuvarande. En förutsättning för att Klostergatan i sin nuvarande sträckning skulle kunna läggas ut var rivningen av franciskanklostret efter reformationen. Resterna av klostrets stora tegelkyrka upptar i stort sett hela gatubredden, men det är alltså […]

Minne av en förgången era

På Maskinvågen sitter en bortglömd skylt på sin rörstolpe. Den minner om förpackningsföretagat Åkerlund och Rausing som etablerades i Lund 1937 och växte till Lunds största industri. Fabriken fick till och med en egen hållplats – Källbymölla –vid den närbelägna stambanan. En starkt bidragande orsak till detta var från början att många av arbetarna bodde […]

Populära ämnen