logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

SAOB – ordboken i Lund

SAOB

”Hon jobbar på Ordboken” kan man få höra i Lund. Vad menas? Med största sannolikhet refereras till SAOB, dvs Svenska Akademins ordbok och dess redaktion och förmodligen också till dess hus på Dalbyvägen 3. Länge arbetade dess medlemmar på UB men sedan några år har redaktionen sin hemvist i en villa nära forna Dövstumskolans park.  […]

Skorstenarnas stad – om Lunds industrier

Tegnertavla

Vid förra sekelskifter var Lund en av Sveriges viktigaste industristäder.Under en knapp halvtimme visar han oss till en stad, präglad av en mängdskorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en storindustristad, större än Malmö under en tid. Otto Ryding tar oss med till bland annat handskmakerier, tegelbruk, mekaniska verkstäder, en […]

Nytt på portalen

Hugget i sten

Att hugget i sten inte alltid innebär att det är en evig sanning, framgår av den lilla blå skylten som korrigerar adressnumret på huset vid Klostergatan. När huset byggdes 1909 efter ritningar av Oskar Hägg så slogs flera äldre tomter samman. Just sammanslagningar och delningar av tomter gör att gatunumreringen ibland har ändrats, vilket har […]

  Publicerad 27 september, 2020

Westlinden

Det som gör denna lind unik är dess konkreta koppling till Linné. Han skrevs in vid Lunds universitet år 1727 under namnet Carolus Linnaeus. Många studenter passade på att latinisera sina namn när de blev akademiker– det doftade förstås lärdom. Linnés far hette Nils Ingemarsson från början.  Han tog sig namnet Nicolaus Linnaeus när han […]

  Publicerad 24 september, 2020

En blomsterfabrik

Kring sekelskiftet 1900 hade ordet fabrik en positiv laddning och ordet användes gärna i företagsnamn för olika verksamheter som vi idag kan ha svårt att associera med en fabrik. Så dyker till exempel Laura Höörgrens blomsterfabrik upp i den offentliga statistiken över företagare i Lund 1916. Ett annat exempel är Henriette Hermans kravattfabrik som låg […]

  Publicerad 11 september, 2020

Axplock

van Düren och vattnet i Lund

vattenled

Ar 1874 var ett glädjens år för Lundaborna. Då öppnades nämligen kranen för Lunds första moderna vattenledning. Vattentillgången fram till dess hade varit ett stort problem. Vattentillgången var dålig och stora vattenkonsumenter som t ex Lasarettet fick hämta vatten från Höje å eller andra närliggande vattensamlingar. Brunnarna i stan gav inte bara lite vatten utan […]

Per Henrik Ling utvecklar klassisk massage

perhenrikling

Per Henrik Ling utvecklar 1813 ett system för massage och muskeltöjningar. Tekniken kallas idag för svensk eller klassisk massage och är en av västvärldens vanligaste massageformer. Ling flyttar senare till Stockholm där han grundar Gymnastiska centralinstitutet, idag Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Under sin tid i Lund var Ling och universitetets fäktmästare. Läs mer om P […]

Lilla Fiskaregatan

1288: in uia piscatoru. 1443: Fiskerestræde. 1693: Fiskare gaatan. 1783: Fiskare gatan. 1809: Lilla Fiskaregatan. 1923: Lilla Fiskaregatan för hela sträckningen. Östra delen var ursprungligen döpt efter Sankt Clemens kyrka. 1783: Clemetz gatan, 1922: Clemensgatan På det hela taget var namngivningen under 1700-talet vacklande, än delades gatan på två namn och än hette hela sträckningen […]

Populära ämnen