logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

SAOB – ordboken i Lund

SAOB

”Hon jobbar på Ordboken” kan man få höra i Lund. Vad menas? Med största sannolikhet refereras till SAOB, dvs Svenska Akademins ordbok och dess redaktion och förmodligen också till dess hus på Dalbyvägen 3. Länge arbetade dess medlemmar på UB men sedan några år har redaktionen sin hemvist i en villa nära forna Dövstumskolans park.  […]

Skorstenarnas stad – om Lunds industrier

Tegnertavla

Vid förra sekelskifter var Lund en av Sveriges viktigaste industristäder.Under en knapp halvtimme visar han oss till en stad, präglad av en mängdskorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en storindustristad, större än Malmö under en tid. Otto Ryding tar oss med till bland annat handskmakerier, tegelbruk, mekaniska verkstäder, en […]

Nytt på portalen

Hugget i sten

Att hugget i sten inte alltid innebär att det är en evig sanning, framgår av den lilla blå skylten som korrigerar adressnumret på huset vid Klostergatan. När huset byggdes 1909 efter ritningar av Oskar Hägg så slogs flera äldre tomter samman. Just sammanslagningar och delningar av tomter gör att gatunumreringen ibland har ändrats, vilket har […]

  Publicerad 27 september, 2020

Westlinden

Det som gör denna lind unik är dess konkreta koppling till Linné. Han skrevs in vid Lunds universitet år 1727 under namnet Carolus Linnaeus. Många studenter passade på att latinisera sina namn när de blev akademiker– det doftade förstås lärdom. Linnés far hette Nils Ingemarsson från början.  Han tog sig namnet Nicolaus Linnaeus när han […]

  Publicerad 24 september, 2020

En blomsterfabrik

Kring sekelskiftet 1900 hade ordet fabrik en positiv laddning och ordet användes gärna i företagsnamn för olika verksamheter som vi idag kan ha svårt att associera med en fabrik. Så dyker till exempel Laura Höörgrens blomsterfabrik upp i den offentliga statistiken över företagare i Lund 1916. Ett annat exempel är Henriette Hermans kravattfabrik som låg […]

  Publicerad 11 september, 2020

Axplock

Gravkapell i Lund

Den medeltida sedvanan att begrava de döda under kyrkans golv och runtom kyrkan var fram till 1800-talets början en självklar sak. Men allteftersom kyrkorna försvann och befolkningen växte blev det fullt.De kyrkogårdar inne i staden, som var i bruk längst var Krafts kyrkogård öster om domkyrkans absid (idag Krafts torg), Magle kyrkogård (belägen mellan Magle-gatorna) […]

Svensk trupp förläggs i Lund

LundiArtal

Kristofer av Oldenburg besegras 1535 av en svensk här vid Helsingborg. Därefter förläggs svensk trupp i Lund, där riksrådsmöten hålls under ärkebiskopens värdskap.

Källén, Gunnar (1926 – 1968), professor, teoretisk fysiker

Gunnar Källén föddes 1926 och dog vid 42 års ålder i en flygolycka 1968. Efter att ha utbildat sig till ingenjör vid Chalmers i Göteborg, påbörjade han 1948 sina studier i matematik, fysik och mekanik vid universitetet i Lund, där han disputerade inom teoretisk fysik redan 1951. 1958 äskade Lunds universitet en personlig professur till […]

Populära ämnen